Tietoa Metsäkylpy Suomesta

Mikä Metsäkylpy Suomi? Kuka sen takana on? Miksi tällainen “metsäkylpy” on olemassa?

  • Metsäkylpy-nimi juontaa ainakin 1980-luvun Japaniin, jossa sitä kutsutaan nimellä shinrin-yoku. Metsäkylpy konseptina lähti mm. tarpeesta vähentää ihmisten työperäistä stressiä ja ahdistuneisuutta ja tehdä luonnossa oleskelusta ja liikkumisesta luontainen tapa rauhoittua ja palautua. Vaikka Japanissa on paljon metsiä, suurin osa ihmisistä on pakkautunut kaupunkeihin ja taajamiin ja päässyt tavallaan erkaantumaan liikaa luonnosta, mikä on ilmentynyt monenlaisina fyysistä ja henkistä terveyttä rasittavina oireina (ks. mm. https://www.readme.fi/kirja/shinrin-yoku-japanilaisen-metsakylvyn-salaisuudet/)
  • Metsäkylpy Suomi on yhden ihmisen yritys, ja se ihminen olen minä, Mikko Aslak Lemmetti. Metsäkylpy Suomi on virallisesti perustettu vuonna 2017, ja nimen valinta oli monien pohdintojen summa. Englanniksi sen nimi on tietysti Forest Bathing Finland. Aloin kiinnostua metsäkylpy-käsitteestä jo viitisen vuotta sitten, jolloin asia oli Suomessa vielä kohtalaisen uusi. Nyt, vuonna 2020, siitä kuulee kaikkialta, ja ympäri maailmaa on syntynyt yrityksiä, liikkeitä ja nimiä, jotka alkavat sanoilla Forest Bathing– tai Shinrin-yoku.
Kuva: Heikki Sulander / Sulanderphoto

Metsäkylpy Suomen visio ja tehtävä

Haluaisin, tai toivoisin, että ihmiset oppisivat ymmärtämään luonnon ja metsän – ja tietenkin muidenkin luonnollisten paikkojen, kuten järvien, purojen, kallioiden, louhikoiden, luolien jne. – arvon elämysten ja kokemusten antajina sekä rajapintoina, joiden koskettaminen syventää omaa luontosuhdettamme ja avaa silmämme sille, miten tärkeää on saada mennä luontoon ja olla luonnossa.

Haluaisin, ja toivoisin, että voisin tarjota Sinulle kokemuksia ja elämyksiä luonnossa, erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa ja erilaisin sisällöin. Olipa rakennettu ohjelma ja palvelu minkälainen tahansa, taustalla on aina luonto ja ihmisen omakohtainen suhde siihen. Sen varaan haluaisin rakentaa.

Hits: 296